Osobowości

W tym wpisie poruszę temat cech osobowości i testów które pomogą Ci je poznać. Omówię dwa testy 16 osobowości oparty o teorie osobowości Carl-a Jung-a, stworzony i zaprojektowy przez Isabelle Briggs Myers i Strengths Finder ...

Czytaj więcej

Artefakty

W zależności od kontekstu, może to być "wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych." [1], lub "niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie empirycznych badań naukowych, ...

Czytaj więcej