Artefakty

[heading align=”left”] Czym jest artefakt? [/heading] W zależności od kontekstu, może to być „wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.” [1], lub „niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie empirycznych badań naukowych, zniekształcający przedmiot badań, wnoszący do badań element, który realnie nie istnieje”[2]. Również w świecie fantasy …

Artefakty Read More »